fredag 17 februari 2017

Vecka 7

Leva


Platsen för värdighet är slut.
Sökandet efter materialistiskt oberoende och integritet i form av ting har tagit över.
Vi söker autonomi men lever av våld och förstörelse.
En motsägelse utan like. Ett svart hål utan massa.
Att vara sann autonom – det kommer inifrån. Inte minst för att det rimmar.
Leva ett fullt liv. Alla, allt, alltid, för alla, med allt, bland alla. Aldrig mindre.
Inga föreställningar om något annat.
Innovation, att vara i kontakt med sin nyfikenhet
Revolutionens bemärkelse nr. 1. Varje stund en omvälvning.
Omkullkastning av uppbyggda ideal med hänsikt att inte bygga nya ideal.
Ett gott liv, inget mera.
Stenåldern är förbi. Det är länge sedan.
Ingen väljer att återgå. Glöm konfliktsökandet.
Innovation, att vara i kontakt med sina känslor. Som en helhet av kroppar. Inneslutet mellanrummen.
Inga illusioner om särskildhet. Materialismens nya mål. Förbindelsen, inte ägandet.
Fulla rättigheter för alla hela tiden. För allt. Även tomheten.
En synlig missuppfattning om vart vägen bär.
Målet är alltid själv-bestämt men inte oberoende.
Amen
Lyssna på dikten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar