lördag 14 januari 2017

Vecka 2


Autopoiesis


Däggdjur föder levande ungar till en död värld.
Ger modersmjölksersättning till sina ungar.
Har godisdag på lördagar.

Däggdjurens historia är relativt välkänd på grund av fossilfynd.
De senaste århundradena är speciellt välnarraterade tack vare djur med penis,
ett annat kännetecken för däggdjur.

För däggdjuren är även kännetecknande en speciellt god koordineringsförmåga av rörelser.

Politik.

Armén – en koordineringsinstans. En däggdjursrörelse. Våldsrörelse. Tvångsberöring, beväring.


Däggdjur är pälsbeklädda, ett hjälpmedel för homeostas, en jämnvarm kroppstemperatur. En jämntjock smet. En jämngrå massa, jämnvarm, trögflytande.

Dikotomi – att vara eller inte vara. En definitionsfråga.

Däggdjurens kommodifiering, gesellschaft, meritokrati. Välutvecklad art. Artrikedom, rikedom.
Egen dom, dom. Domedag.

Idag är däggdjuren utbredda över hela jorden, oceanerna, och små delar av rymden, inkapslade. Däggdjurens hjärna är ovanligt välutvecklad, välinkapslad – samhällshölje.

Däggdjuret är promiskuöst.

Det finns även däggdjursliknande reptiler.
Lyssna på dikten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar