söndag 17 juli 2016

Vecka 28


Kärleksvisa


Prioritet ett, ändra tankesätt, ut ur vakuumet, öppna andrummet, vidga sinnet, förfriska minnet, ta en koll under skinnet. 
Kärleken är mer än det som syns i en film från nittionhundraåttioett en man och en kvinna kelar lätt I regnet under en sufflett.

Hjärtats röst ger ingen tröst då den viskar att du skall ge åt det du inte klarar av att se. Lydigt ger du mer och mer åt fler och fler. 
Jag älskar det jag gör för jag gör det jag älskar. 
Min personlighet blir kärleksfull, min blick förväntansfull, min instinkt omsorgsfull, min avsikt hänsynsfull, min insikt tillitsfull, min kärlek vördnadsfull.

Jag envisas att visa den vishet jag har tillvisats av visor som viskats i nån bisats av de som förvisats från kärlekens torgplats där allting har prissats enligt fjolårets räntesats, och kreativiteten har flisats, hatet bespisats, svartsjuka lovprisats.

Men den känsla jag fått det är på den jag har gått och den har lett mig till inspiration, där det växer fram en ambition en tydlig klar aspiration att fly från ingrodd tradition, en klar omdefinition. 
Kärlek omdefiniterat, underbart odefinierat, odefinierbart, ett kultiverbart underbarn, som växer fram ur alla celler mellan alla små lameller, ut ur alla sprickor sväller, det är det som gäller, ju mera det kärlek ur oss väller, desto flera murar det fäller.

Kärleken har endast en begränsning, det är du.Lyssna på dikten


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar