söndag 3 juli 2016

Vecka 26


Skogstrilogin del 2


Skogen kategoriseras; Välskött, oskött, granskog, tallskog, blandskog, ungskog,
förstagallringsringsskog, avverkningsmogen skog, mycket pengar, lite pengar.


Marx säger att samhället inte formas av tanken utan samhället formar tanken. Våra relationer skapar våra tankar.

Hög biodiversitet, låg biodiversitet, impediment, enskiktad, tvåskiktad, flerskiktad, olikåldrig, likåldrig, naturvårdsobjekt, stämpling.

Objektet är stämplat.

Vilka tankar formar skogen? Vilken relation har skogen till dig, och du till skogen?

Vad minns du av skogen?

Du kategoriseras; Välskött, oskött, mycket pengar, lite pengar, ung, gammal, avverkningsmogen, arbetsoduglig.

Vår omvärld föder våra tankar. Den är föda för våra tankar.

Enkel, mångfacetterad, olönsam, likåldrig, produktiv, svart, vit. Svartvitt.

Objektet är stämplat.

Kommer du ihåg skogen?

Den stig du går på leder ingen vart, det finns ingen bottenlös sjö att svalka dig i. Du når inte fram till skogen. Relationen är kal – huggen. Ett kalhygge, en kategori för sig. Lönsam.

Dina tankar formas av samhället, inte av skogen.

Skogen är välkomnande, berättande, lärande, oberörd, där är du en liten – del.

Det är så jag minns skogen.

Lyssna på dikten


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar