söndag 8 maj 2016

Vecka 18

EnlighetVad vill du ha, är du den du vill va? Den du vill va e inte den dom vill ha,
har du det som det tar att va den du vill va, utan att lyssna på vad dom vill ha?
Säger du ja för här kommer jag, ser du mig för den jag vill va.
Lätt att var glad då du säger ja, jag ser dig för den du vill va.
Men även den dag då du inte säger ja, kommer jag att vara glad.
För jag är ju jag vet att du är bra, oberoende av dag.


Tårarna rinner varje dag då du inte är du idag,
Ditt eget du är den du är, jag ser dig för den som du är.
Ditt du och ditt du klyvs inte i tu, även om ni är flera nu.
Jag ser dig olika och ditt lika, vår flerdom är den som gör oss rika.


Vem                   sa                         att du                 och jag
In                         te                         kan                      vara den samma.
Vem                   sa                         att du                 och jag
In                         te                         kan                      vara tillsammans.
Vem                   sa                         att du                 och jag
In                         te                         kan                      flyta ihop.


Att flyta ihop att bli en tillsammans, hur kan det då va något annat
Än att vara en och en, en och en är bara en, tillsammans blir vi då också en,
En enlighet, enligt det, lever vi då i ensamhet. Att vara den samma,
En samma, en och samma, utan vårt andra. Utan varandra, ut och vandra,
Bli ett med andra. Och flyta tillsammans.


Utsedd,             utspädd,           orädd,                oklädd.
Lindrigt,             vingklippt,        nersmält,          utfälld.


Demonterad, dissekerad, tvåsamhet gör mig frustrerad,
Ensamhet då jag funderar, enlighet är mycket mera.
Enlighet är mycket mera, tycker det är mycket mera.
En likhet, med vad jag vet, många långa andetag
Vakna upp en vacker dag och märka det att du är jag.
Jag är du och vi tillsammans sammanbundna med alla andra
Sammanflutna, sammanflätad, samma strävan
Ut och leta. Vad är det som du vill ve    ta?
Lyssna på dikten


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar