fredag 27 maj 2016

Vecka 21DIY

Gör det,
Gör det själv,
Gör det för dig själv,
Gör det lätt,
Gör det själv lätt,
Gör det lätt för dig själv,
Gör det själv lätt för dig själv,
Gör det som du vill,
Gör det som du vill själv,
Gör det som du vill för dig själv,
Gör det som du vill lätt,
Gör det som du vill lätt för dig själv,
Gör det själv lätt för dig själv att göra som du vill
och gör det nu!

Det du gör nu bär du med dig då du gör något sen och du gör ju – det du gör nu igen sen, du bär med dig det sen igen.
Det du gör sen gör inte det du gör nu bättre nu, för som sagt gör du ju – det du gör nu igen sen och längtar då efter något annat sen sen igen.

Du vet vad du vill. Låt det bli till! Lyssna på dikten


fredag 20 maj 2016

Vecka 20


Låt mig vara!


Låt mig vara ensam

Låt mig vara en av er

Låt mig vara ensam bland med er

Låt mig vara en enstöring

Låt mig vara en enhörning

Låt mig vara en regnbåge

Låt mig vara den regnbåge du ser dansande naken på din bakgård då det regnar och solen skiner

Låt mig vara ljummet vatten på din hud

Låt mig vara en lätt vind kring dina bara fötter

Låt mig vara oförstådd

Låt mig vara underförstådd

Låt mig vara allt det du vill att jag ska vara

Låt mig vara det du inte kan tåla

Låt mig vara det jag inte vågat söka

Låt mig vara det du inte vågat se

Låt mig vara precis det jag är

Låt mig vara mig själv


Lyssna på dikten


söndag 15 maj 2016

Vecka 19


Arbetsvecka

Veckan flöt förbi
Mina händer doftar jobb
Dags att sova nu


Lyssna på dikten


söndag 8 maj 2016

Vecka 18

EnlighetVad vill du ha, är du den du vill va? Den du vill va e inte den dom vill ha,
har du det som det tar att va den du vill va, utan att lyssna på vad dom vill ha?
Säger du ja för här kommer jag, ser du mig för den jag vill va.
Lätt att var glad då du säger ja, jag ser dig för den du vill va.
Men även den dag då du inte säger ja, kommer jag att vara glad.
För jag är ju jag vet att du är bra, oberoende av dag.


Tårarna rinner varje dag då du inte är du idag,
Ditt eget du är den du är, jag ser dig för den som du är.
Ditt du och ditt du klyvs inte i tu, även om ni är flera nu.
Jag ser dig olika och ditt lika, vår flerdom är den som gör oss rika.


Vem                   sa                         att du                 och jag
In                         te                         kan                      vara den samma.
Vem                   sa                         att du                 och jag
In                         te                         kan                      vara tillsammans.
Vem                   sa                         att du                 och jag
In                         te                         kan                      flyta ihop.


Att flyta ihop att bli en tillsammans, hur kan det då va något annat
Än att vara en och en, en och en är bara en, tillsammans blir vi då också en,
En enlighet, enligt det, lever vi då i ensamhet. Att vara den samma,
En samma, en och samma, utan vårt andra. Utan varandra, ut och vandra,
Bli ett med andra. Och flyta tillsammans.


Utsedd,             utspädd,           orädd,                oklädd.
Lindrigt,             vingklippt,        nersmält,          utfälld.


Demonterad, dissekerad, tvåsamhet gör mig frustrerad,
Ensamhet då jag funderar, enlighet är mycket mera.
Enlighet är mycket mera, tycker det är mycket mera.
En likhet, med vad jag vet, många långa andetag
Vakna upp en vacker dag och märka det att du är jag.
Jag är du och vi tillsammans sammanbundna med alla andra
Sammanflutna, sammanflätad, samma strävan
Ut och leta. Vad är det som du vill ve    ta?
Lyssna på dikten


söndag 1 maj 2016

Vecka 17 - Första maj

Första maj tal 2016

Kära vänner, kamrater.

Vi har igen samlats här i Pojo för att hedra minnet av våra stupade kamrater och för att fira arbetets dag.

Och på en sådan här dag är det just de två saker jag vill tala om, arbete och heder, och vad de betyder idag.

Då jag ser på de stora förändringar som sker i samhället just nu känner jag såväl oro som en stum förundran, jag kan ibland bli helt paff. Vad är det som händer? Vart är vi på väg? Varför sitter vi hemma och läser om alla förändringar, varför är vi inte just nu i tusental på gatorna och säger emot?

Att vi firat första maj för att hedra arbetet och medborgarnas gemensamma kamper för bättre omständigheter i samhället och speciellt arbetarnas levnadvillkor, villkor som t.ex. 8 timmars arbetsdag och starkare fackliga organisationer. Vad är det som händer med allt det? Ska vi nu börja fira ”lite mer än 8 timmars arbetsdag”? Riktningen är fel!

De värderingar och de tankar om vad som är hedersamt som jag blivit uppfostrad med och som jag plockat upp under mitt liv motsvarar inte de som våra ledare idag uppvisar. Att vi måste bevittna ledande politiker ljuga, kämpa för egen vinning, tala för motsättningar medmänniskor emellan och inte fördöma våld är oförståeligt. Vad innebär det för samhället, att de, vilkas sätt att agera och vars moral borde fungera som förebild för oss andra, beter sig såhär? Det blir katastrof!

Jag har blivit lärd att det är hedersamt att tala sanning, att se på sitt eget sätt att agera och försöka förstå vad det innebär för ens medmänniskor, att hjälpa de som är i behov av hjälp och att utföra meningsfullt arbete, för ett gemensamt väl.

Att vi idag kan se arbetslösa tvingas säga nej till meningsfullt arbete är oförståeligt, självklart skall alla ha lön för sitt arbete – trots det handlar allting inte alltid om pengar. I ett gott liv är det inte bara en fråga om pengar eller lönearbete, kapitalet är inte samhällets viktigaste sak.

Jag anser att viktigare är att ha ett sammanhang, en gemenskap, något som är värt att kämpa för och en känsla av att du arbetar tillsammans med andra för att göra något meningsfullt. Men det anser inte kapitalisterna.

Det talas om hot som terrorism, invandring (under skällssynonymen flyktingkris) och om arbetslöshet. Då de sanna hoten är kapitalism, fascism och rasism. Alla de ting som ökar segregeringen mellan människor, som får oss att tävla bröder och systrar emellan, som får oss att se våra medmänniskor som hot och problem. Allt det som gör att vi glömmer vad som är hedersamt, hur vi tillsammans kan organisera oss, hur stark gemenskapen är och vilken kraft vi tillsammans har att lyfta oss ur de problem som uppstår.

Det behövs inte någon som bestämmer och säger åt oss att vi måste jobba hårdare för att klara krisen. Viktigare är att vi påminner oss om att om jag hjälper dig, och du hjälper din granne, och din granne sin granne utan att stirra på gränser och stängsel. Att om vi organiserar oss och inte sjunker in i kapitalismens kristänkande och panik, om vi utför och erbjuder varandra meningsfullt arbete. Så kommer samhället visst att vara en trygg plats, som ger ett gott liv åt alla. Och vad mer kan vi önska oss.

Tack, och ha en glad första maj!Lyssna på talet


Viikko 17 - Vappu

Vappupuhe 2016

Rakkaat ystävät, toverit.


Olemme jälleen kerääntyneet tänne Pohjaan kunnioittamaan kaatuneiden tovereittemme muistoa ja juhlimaan työn päivää.

Haluan tänään puhua työstä ja kunniasta, ja niiden tämänpäiväisestä merkityksestä.

Katsoessani suuria muutoksia, joita yhteiskunnassa tällä hetkellä tapahtuu, tunnen sekä huolta että mykkää ihmetystä, äimistyn joskus kokonaan. Mitä täällä tapahtuu? Mihin olemme menossa? Miksi istumme kotona ja vain luemme näistä muutoksista, miksi emme ole juuri nyt tuhansittain kaduilla sanomassa vastaan?

Olemme perinteisesti juhlineet vappua kunnioittaaksemme työtä ja työväen yhteistä taistelua parempien yhteiskunnallisen olojen puolesta, ja erityisesti työläisten olojen puolesta, sellaisten olojen ja oikeuksien puolesta kuin esimerkiksi 8 tunnin työpäivä tai vahvempi ammattiliitto. Mitä tälle kaikelle tapahtuu? Juhlimmeko tästä edes ”reilun 8 tunnin työpäivää?” Suunta on väärä!

Ajatus kunniasta, jota johtajamme tällä hetkellä näyttävät vaalivan, ei vastaa niitä arvoja ja ajatuksia kunniasta, mihin minut on kasvatettu ja mitä olen elämäni aikana kunniasta oppinut. On käsittämätöntä että joudumme todistamaan johtavien poliitikkojen valehtelevan, puolustavan vain omia etujaan, puhuvan ihmisten vastakkainasettelun puolesta ja vaikenevan väkivallan edessä, joka heidän kuuluisi selkeäsanaisesti tuomita.  Mitä se merkitsee yhteiskunnalle, että he, joiden toiminnan ja moraalin tulisi olla esikuvana meille muille, käyttäytyvät näin? Syntyy katastrofi!

Minulle on opetettu että on kunnioittavaa puhua totta, tarkastella jatkuvasti omia toimintatapoja ja pyrkiä ymmärtämään, miten ne vaikuttavat kanssaihmisiin, että on kunnioittavaa auttaa avun tarpeessa olevia ja tehdä merkityksellistä työtä, yhteisen hyvän puolesta.

On käsittämätöntä nähdä kuinka jotkut työttömät ovat pakotettuja kieltäytymään merkityksellisestä työstä tänä päivänä. Tottakai kaikille kuulu palkka tehdystä työstä - silti kaikki ei ole kuitenkaan rahasta kiinni. Hyvässä elämässä ei ole kysymys pelkästään rahasta tai palkkatyöstä, pääoma ei ole yhteiskunnan tärkein asia.

Minusta kaikkein tärkeintä on että kaikilla on jokin yhteys, yhteisö, tunne yhteenkuulumisesta, jotain joka on taistelemisen arvoista – yhdessä. Että saamme tehdä merkityksellistä työtä yhdessä toistemme kanssa.   Kapitalistit eivät ole samaa mieltä.

Kuulemme puhuttavan uhkista kuten terrorismista, maahanmuutosta (haukkumasynonyymillä pakolaiskriisi) ja työttömyydestä. Todelliset uhat ovat kuitenkin kapitalismi, fasismi ja rasismi. Kaikki asiat, jotka lisäävät ihmisten erottelua, jotka saavat meidät kilpailemaan veljiemme ja siskojemme kanssa, jotka saavat meitä näkemään kanssaihmisemme uhkina ja ongelmina. Kaikki, mikä saa meidät unohtamaan mikä on kunnioittavaa, miten järjestäytyä yhdessä, miten vahvasti voimme kuulua yhteen ja millainen voima meillä on nousta kaikista ongelmista - yhdessä.

Emme tarvitse ketään kertomaan meille että meidän pitää tehdä kovemmin työtä jotta selviämme kriisistä. Paljon tärkeämpää on että muistutamme itseämme siitä, että jos minä autan sinua, sinä autat naapuriasi ja naapurisi auttaa hänen naapuriaan tuijottamatta rajoja ja aitoja. Että jos järjestäydymme ja olemme vajoamatta kapitalismin kriisiajatteluun ja paniikkiin ja jos teemme ja tarjoamme toisillemme merkityksellistä työtä niin yhteiskunta voi olla turvallinen paikka, joka tarjoaa hyvän elämän kaikille. Mitä muuta voimme toivoakkaan?

Kiitos ja hauskaa vappua!

Kuuntele puhe